Μια ελπίδα για το ..παρόν!

Μια ελπίδα για το ..παρόν!

Μέρος πρώτο

Το άρθρο αυτό έχει να κάνει με την κατανόηση από μέρους μας της ρίζας του “προβλήματος”, στο οποίο όλοι αναφερόμαστε σήμερα.

Στο δεύτερο μέρος του άρθρου (προσεχώς) θα γίνει μια  παρουσίαση δημιουργικών και πρακτικών θεωρήσεων ζωής που έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται από πολλούς και δίνουν ήδη λύσεις στις φαινομενικά ανυπέρβλητες δυσκολίες της εποχής.

Το σημαντικότερο αρχικά είναι να δούμε κατάματα και να αποδεχτούμε την σκληρή αλήθεια πως το πρόβλημα της σημερινής κατάστασης δεν βρίσκεται έξω από εμάς. Το πρόβλημα είμαστε και ήμασταν πάντοτε εμείς οι άνθρωποι! Όμως όπως είπε πρόσφατα κάποιος μεγάλος δάσκαλος:  Το πρόβλημα είναι η λύση!

More