Τσίντζινα 2

Τσίντζινα

Τσι Γκονγκ στην κεντρική πλατεία