ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ για ενήλικες!

holistic_school_presentation

Το Ολιστικό Σχολείο είναι ένα πρότυπο σχήμα καλλιέργειας και αυτοεκπαίδευσης μικρών κοινωνικών ομάδων με απώτερο στόχο την αναγέννηση της κοινωνίας από την βάση προς τα πάνω.

Μέσα στα μη ασφυκτικά πλαίσια της άτυπης εκπαίδευσης του Ολιστικού Σχολείου συμπεριλαμβάνουμε ό,τι θεωρούμε πως προάγει τον άνθρωπο και την κοινωνία. Η ύλη του προγράμματός μας διαρκώς ανανεώνεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες, τις οποίες εκδηλώνουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες.

ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ – ΔΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ξεκινάμε το ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, αρχικά ως 6 κύκλους βιωματικών διαδραστικών συναντήσεων, με στόχο την βαθειά και συνειδητή καλλιέργεια του Εαυτού και μέσω αυτής την δημιουργία ελαστικών και ανθεκτικών κοινωνικών ομάδων αυτάρκειας και μη βίας.

Υποστηριζόμενοι από ένα δίκτυο Ελλήνων και ξένων δασκάλων και επιστημόνων θα μοιραστούμε μαζί σας δρόμους αυτογνωσίας και κοινωνικοποίησης που έχουν έναν κοινό παρονομαστή: Την ΑΠΛΟΤΗΤΑ στην κατανόηση και την εφαρμογή.

Τα εργαλεία μας αποτελούνται από μια σύνθεση ανταλλαγής πληροφοριών, ασκήσεων καλλιέργειας του σώματος & του νου καθώς και από εκφραστικές τέχνες.

Το διαφορετικό στο ολιστικό μας “σχολείο” είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων σε κύκλο. Δεν υπάρχει δηλαδή δάσκαλος με την καθιερωμένη έννοια του όρου. Αντ’ αυτού δημιουργούμε τον χώρο και τις συνθήκες για ένα κοινωνικό εργαστήρι έρευνας του ευ ζην, αλλά και ανταλλαγής θεραπείας, όπου όλα τα μέλη συνεισφέρουν ισότιμα.

Η “δέσμευση” σε κάθε έναν από τους εκπαιδευτικούς κύκλους, είναι μικρή ( έως τετράμηνη), ώστε κανείς να μην νοιώσει παγιδευμένος ή να διακινδυνεύσει μεγάλο ποσό χρημάτων και χρόνου, ακόμα και αν κάτι “δεν του ταιριάξει” στην ομάδα μέσα στην οποία θα βρεθεί. Ο εκπαιδευτικός κύκλος προπληρώνεται.

Τα μαθήματα αφότου ξεκινήσουν κλείνουν για όσο χρόνο διαρκεί ο κύκλος. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινάει μια ομάδα και πορεύεται μαζί, χωρίς να διασπάται η προσοχή της από άτομα που μπαίνουν εκ των υστέρων εμβόλιμα.

Η προσέγγισή μας στην καλλιέργεια του Εαυτού θεωρούμε πως είναι ολιστική, απόλυτα γειωμένη και άμεσα εφαρμόσιμη. Παρόλα αυτά η δομή αυτής της άτυπης εκπαίδευσης είναι τέτοια που επιτρέπει ακόμα και σε αυτή την προεπιλεγμένη προσέγγιση να είναι ανοιχτή σε αλλαγές και να συνδιαμορφώνεται από τα ίδια τα μέλη, ανάλογα με την ροή του πεδίου και τις ανάγκες που προκύπτουν.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΛΗ

Στον πρώτο κύκλο θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη σωματική άσκηση και στην επαφή με τα συναισθήματά μας ως βάση εργασίας για όλα όσα ακολουθούν στους επόμενους κύκλους. 

Γενικά η άτυπη εκπαίδευση του σχολείου μας (στο σύνολο των 6 κύκλων του Ολιστικού Σχολείου) στοχεύει στο να περιλάβει και να συνδυάσει τα παρακάτω αντικείμενα, προσφέροντας για το καθένα ένα ικανό ερέθισμα, τις θεωρητικές και πρακτικές βάσεις, αλλά και τις απαραίτητες διασυνδέσεις για περαιτέρω ατομική ενασχόληση.

Κατηγορία “Πρόληψη της Υγείας”:

 • Ενεργειακή εξισορρόπηση και ενδυνάμωση του σώματος με διατάσεις και ασκήσεις γιόγκα & τσι γκονγκ
 • Ενδοσκόπηση, ξεκαθάρισμα των προθέσεων και θετικό επαναπρογραμματισμό του υποσυνειδήτου με διαλογισμό, συνειδητό ονείρεμα και τεχνικές ενστάλλαξης θετικών σκέψεων
 • Αυτοέκφραση και δημιουργική εκτόνωση των ψυχοσωματικών εντάσεων μέσω της τέχνης
 • Ανταλλαγή γνώσεων ορθής διατροφής και παραδοσιακών τεχνικών αυτοθεραπείας
 • Ιδιαίτερη έμφαση στην χρήση μάλαξης με ή χωρίς λάδι για προσφορά χαλάρωσης ή αντιμετώπιση προβλημάτων που οφείλονται στη συσσωρευμένη ένταση. Κυρίως όμως θα χρησιμοποιήσουμε το άγγιγμα της μάλαξης ως μια μορφή μη λεκτικής βαθειάς επικοινωνίας, αύξησης της ευαισθησίας και της διαίσθησής μας, ενεργειακής ανταλλαγής και εξισορρόπησης κάρμα.

Κατηγορία “Άνθρωπος, φύση και κοινωνία”:

 • Λειτουργία όλης της εκπαίδευσης σε κύκλο, με διακριτικό και όσο το δυνατόν ουδέτερο συντονισμό. Ισότιμες προσφορές όλων των μελών στον κύκλο, ισότιμη ανάληψη ευθύνης, εισαγωγή στην αληθινή έννοια της κοινότητας
 • Εξερεύνηση μεθόδων συμπονετικής επικοινωνίας μέσα από το λόγο
 • Συντονισμένες κοινωνικές δράσεις προσφοράς
 • Δημιουργία τοπικού κινήματος μετάβασης ή συμμετοχή σε ήδη υπάρχοντα δίκτυα μετάβασης
 • Δικτύωση με συλλογικότητες αυτάρκειας
 • Εκπαιδευτικές εκδρομές σε πρότυπα αγροκτήματα φυσικής και αειφόρου καλλιέργειας
 • Δημιουργία αστικών βοτανοταρατσόκηπων
 • Δημιουργία ηλεκτρονικής δανειστικής βιβλιοθήκης
 • Επιλεγμένα σεμινάρια με προσκεκλημένους δασκάλους από την Ελλάδα ή το εξωτερικό
 • Ετήσια ημερίδα ανοικτή στο κοινό για παρουσίαση και αξιολόγηση των δράσεων και του έργου του σχολείου

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Στο 6944 555 696 Ιωάννης Σαμψωνίδης

Share:
Facebook Messenger
Translate this page »