ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ για ενήλικες!

 

Το Ολιστικό Σχολείο είναι ένα πρότυπο σχήμα καλλιέργειας και αυτοεκπαίδευσης μικρών κοινωνικών ομάδων με απώτερο στόχο την αναγέννηση της κοινωνίας από την βάση προς τα πάνω.

Μέσα στα μη ασφυκτικά πλαίσια της άτυπης εκπαίδευσης του Ολιστικού Σχολείου συμπεριλαμβάνουμε ό,τι θεωρούμε πως προάγει τον άνθρωπο και την κοινωνία. Η ύλη του προγράμματός μας διαρκώς ανανεώνεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες, τις οποίες εκδηλώνουν οι συμμετέχοντες.

ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ – ΔΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

H Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΑΟ” (http://www.hellenictao.com) και οι συνεργάτες μας, ξεκινάμε το ΟΛΙΣΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, δηλαδή κύκλους βιωματικών διαδραστικών συναντήσεων με στόχο την βαθειά και συνειδητή καλλιέργεια του Εαυτού και μέσω αυτής την δημιουργία ελαστικών και ανθεκτικών κοινωνικών ομάδων αυτάρκειας και μη βίας.

Υποστηριζόμενοι από ένα δίκτυο Ελλήνων και ξένων δασκάλων και επιστημόνων θα μοιραστούμε μαζί σας δρόμους αυτογνωσίας και κοινωνικοποίησης που έχουν έναν κοινό παρονομαστή: Την ΑΠΛΟΤΗΤΑ στην κατανόηση και την εφαρμογή.

Τα εργαλεία μας αποτελούνται από μια σύνθεση ανταλλαγής πληροφοριών, ασκήσεων καλλιέργειας του σώματος & του νου καθώς και από εκφραστικές τέχνες.

Το διαφορετικό στο ολιστικό μας “σχολείο” είναι η αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων σε κύκλο. Δεν υπάρχει δηλαδή δάσκαλος με την καθιερωμένη έννοια του όρου. Αντ’ αυτού δημιουργούμε τον χώρο και τις συνθήκες για ένα κοινωνικό εργαστήρι έρευνας του ευ ζην, αλλά και ανταλλαγής θεραπείας, όπου όλα τα μέλη συνεισφέρουν ισότιμα. More